Otvorenie Draškovičovského kaštieľa 2018

Otvorenie Draškovičovského kaštieľa 2018

Prvomájový utorok sme venovali aj otvoreniu Dráškovičkovského kaštieľa v Čachticiach. 

Celým dňom vás sprevádzala dobová gajdošská hudba ,,Bosoráci z Piechova´´ a pani sprievodkyňa si pripravili pre návštevníkov pútavý výklad z čias Alžbety Bathoriovej a zo spolku Tatrin. 

Otváracia doba je od mája do októbra v čase od 9:00 - 17:00 hod. denne mimo pondelka.