Otvorenie Kúrie Ambrovec

Otvorenie Kúrie Ambrovec

Trenčianske múzeum v Trenčíne dňa 2. júna 2020 slávnostne otvorilo Kúriu Ambrovec v Beckove.

Beckov – to nie je iba Ctiborov majestátny, na brale sa vypínajúci hrad. Svojho času toto mestečko patrilo k sídlam s najväčšou hustotou šľachtických a zemianskych rodín v celom Uhorsku. Túto skutočnosť dodnes pripomína značný počet kúrií, ktoré boli vybudované v priebehu 17. storočia. V jednej z nich, patriacej rodine Ambrovcov, sídli expozícia Trenčianskeho múzea v Trenčíne venovaná histórii Beckova a slávnym osobnostiam, ktoré sa tu narodili, alebo tu pôsobili, a ktorá po trojročnej prestávke o sebe znova dáva vedieť.
Posledný potomok rodu Ambró, Zoltán, daroval kúriu v roku 1974 miestnemu MNV; neskoršie ju do správy získalo Trenčianske múzeum v Trenčíne. Pre chátrajúci stav budovy sa najskôr muselo prikročiť ku komplexnej pamiatkovej obnove. Podľa projektu Stavprojektu Bratislava (1979) ju etapovite vykonával Pamiatkostav Žilina. Trvala až do roku 1985.

V letnej sezóne roku 1988 bola v Ambrovci sprístupnená prvá expozícia týkajúca sa dejín a významných osobností so vzťahom k Beckovu. Záujemcovia si mohli prezrieť priestory objektu vôbec prvýkrát. Vystavené boli nálezy z hradu, exponáty zo sakrálnych stavieb a poľnohospodárske nástroje.
Tvorcami nových, v Ambrovci inštalovaných expozícií, sú odborní pracovníci Trenčianskeho múzea: historici PhDr. Libor Bernát, CSc., Mgr. Kristína Danková a Mgr. Vladimír Pinďák i archeológ Mgr. Peter Schreiber.
Prostredníctvom vzácnych predmetov zo zbierkového fondu múzea je prezentovaný honosne zariadený interiér šľachtického obydlia.
Ďalšia expozícia podrobne mapuje život, rodinné pomery a tvorbu najznámejšieho beckovského rodáka Jozefa Miloslava Hurbana.
Posledná expozícia je zameraná na nálezy z Beckovského hradu. Pozostávajú hlavne z fragmentov kachlíc ako aj kamenných architektonických článkov, pochádzajúcich z hradnej kaplnky.
Od nových inštalovaných expozícii očakáva vedenie múzea predovšetkým zvýšenie návštevnosti. Úpravou a revitalizáciou priestorov Kúrie Ambrovec sa vytvára priestor na vystavenie kľúčových zbierkových predmetov, pútavú interpretáciu, na kultúrne vyžitie, relax a nové zážitky v podobe prednášok, aktivít pre rôzne vekové kategórie, animačné programy, vzdelávacie aktivity a pod. Dúfame, že skvalitnením poskytovaných kultúrnych služieb múzeum prispeje k celkovému zvýšeniu úrovne cestovného ruchu v regióne a k očakávanému zvýšeniu príjmov.

Kúria Ambrovec je pre verejnosť otvorená počas sezóny, od 3. júna 2020 denne okrem pondelka – v čase od 9.00 do 17.00 hod.

Srdečne Vás pozývame na návštevu! :)

Fotogaléria

9 fotografií