Otvorenie Trenčianskeho hradu a ostatných pobočiek Trenčianskeho múzea

Otvorenie Trenčianskeho hradu a ostatných pobočiek Trenčianskeho múzea

Otvorenie Trenčianskeho hradu a ostatných pobočiek Trenčianskeho múzea

 

Brány Trenčianskeho hradu sú pre verejnosť prístupné od dnešného dňa, t.j. 7.5.2020 za prísnych hygienických opatrení. K tomuto kroku sme pristúpili na základe 2. a 3. fázy uvoľňovania opatrení, ktoré v pondelok 5. mája predstavila vláda Slovenskej republiky.

Vstup do areálu hradu ako aj pohyb v ňom bude možný len s prekrytými hornými dýchacími cestami rúškom, šálom alebo šatkou (resp. inou vhodnou alternatívou zakrývajúcou nos a ústa).

Pred vstupom do areálu je potrebná aplikácia dezinfekcie na ruky. Stojan s dezinfekciou je umiestnený pri vchode. Návštevníci hradu sú povinní dodržiavať medzi sebou 2-metrový odstup         a nesmú sa zhromažďovať v skupinách.

Hrad bude otvorený od 9:00 do 19:00 hod. Posledná možnosť zakúpenia si vstupenky na hrad bude   o 18:45 hod. Sprístupnený je exteriér Malého okruhu pod dočasným názvom „Okruh Covid-19“, a to za znížené vstupné, nakoľko je bez vstupov do hradných objektov. Prehliadky bude možné absolvovať bez sprievodcov.

Od piatka 8.5.2020 budú sprístupnené aj niektoré interiéry hradu (Kasárne, Letná veža, 2. poschodie Ľudovítovho paláca, Lapidárium a Hladomorňa).

Dovoľujeme si Vám ďalej oznámiť, že hradná kaviareň bude otvorená od piatka 8.5.2020                      a občerstvenie bude návštevníkom podávané cez okienko.

 

Informácie ohľadom otvorenia prehliadkových okruhov hradu budeme priebežne aktualizovať.

 

Trenčianske múzeum okrem Trenčianskeho hradu otvára aj ostatné pobočky, a to nasledovne:

 • 7.5.2020 - Rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka v Uhrovci, Podjavorinské múzeum v Novom meste nad Váhom,
 • 8.5.2020 – Katov dom, Kostnica / Karner sv. Michala v Trenčíne, Draškovičovský kaštieľ v Čachticiach,
 • 11.5.2020 – Trenčianske múzeum / Župný dom v Trenčíne.

 

Uvedené pobočky budú otvorené za prísnych hygienických opatrení, t.j. vstup do objektov bude možný len s nasadeným rúškom, resp. inou vhodnou alternatívou, s vydezinfikovanými rukami a s dodržiavaním 2-metrových odstupov.

 

V jednotlivých objektoch sa bude môcť nachádzať nasledovný maximálny počet osôb:

 • Trenčiansky hrad (exteriér hradu) - 682 osôb,
 • Kasárne – 30 osôb (na každom poschodí najviac po 10 osôb),
 • Letná veža – 1 osoba,
 • Ľudovítov palác (2. poschodie) – 3 osoby,
 • Lapidárium – 4 osoby,
 • Hladomorňa – 1 osoba,
 • Kostnica / Karner sv. Michala - 3 osoby v objekte,
 • Katov dom - 3 osoby v celom objekte,
 • Rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka v Uhrovci - 2 osoby,
 • Podjavorinské múzeum v Novom meste nad Váhom - 12 osôb,
 • Draškovičovský kaštieľ v Čachticiach – 9 osôb,
 • Trenčianske múzeum / Župný dom v Trenčíne – 4 osoby.

 

Oznamy s pokynmi o povinnosti dodržiavať vyššie uvedené hygienické opatrenia sú zverejnené         na viditeľných miestach v rámci všetkých spomínaných objektov.

 

Dodatočné info:

Dovoľujeme si Vás upozorniť, že Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom bude dňa 8.5.2020 z prevádzkových dôvodov zatvorené.