OZNAM: Hrad a pobočky múzea od 6.9.2021 otvorené výlučne pre OTP!

OZNAM: Hrad a pobočky múzea od 6.9.2021 otvorené výlučne pre OTP!

Vážení návštevníci,

podľa aktuálneho Covid automatu je okres Trenčín, Nové mesto nad Váhom a Bánovce nad Bebravou od pondelka 6.9.2021 v stupni OSTRAŽITOSTI. Na základe aktuálnej VYHLÁŠKY 240/2021 V. v. SR vydanej ÚVZSR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 16.8.2021, Trenčianske múzeum v Trenčíne umožňuje vstup do priestorov Trenčianskeho hradu a ostatných pobočiek múzea výlučne osobám v režime OTP (t.j. očkovaným, testovaným, po prekovaní Covid-19).

Do nedele 5.9.2021 (vrátane) je vstup na Trenčiansky hrad a do ostatných pobočiek múzea umožnený aj iným osobám ako len osobám v režime OTP.

Informácie budeme pravidelne aktualizovať, preto nás neprestávajte sledovať.

Ďakujeme, že ste zodpovední a tešíme sa na Vašu návštevu!