OZNAM: Hrad a pobočky múzea otvorené pre všetkých!

OZNAM: Hrad a pobočky múzea otvorené pre všetkých!

Vážení návštevníci,

podľa aktuálneho Covid automatu je okres Trenčín v stupni MONITORINGU. Na základe aktuálnej VYHLÁŠKY 240/2021 V. v. SR vydanej ÚVZSR, ktorá nadobúda účinnosť dňa 16.8.2021, Trenčianske múzeum v Trenčíne umožňuje vstup do priestorov Trenčianskeho hradu a ostatných pobočiek múzea aj osobám iným ako osobám v režime OTP alebo osobám plne očkovaným.

Informácie budeme pravidelne aktualizovať, preto nás neprestávajte sledovať.

Ďakujeme, že ste zodpovední a tešíme sa na Vašu návštevu!