OZNAM o otvorení pobočiek Trenčianskeho múzea v Trenčíne

OZNAM o otvorení pobočiek Trenčianskeho múzea v Trenčíne

Trenčianske múzeum v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja od 18. decembra 2021 otvára opäť svoje pobočky pre verejnosť (konkrétne od 18. decembra Trenčiansky hrad a od 20. decembra Župný dom v Trenčíne).

S otvorením objektov múzea sú aj naďalej spojené určité obmedzenia a hygienické opatrenia. Podľa aktuálnej VYHLÁŠKY 306/2021 V. v. SR vydanej ÚVZSR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 17.12.2021, Trenčianske múzeum v Trenčíne umožňuje vstup do priestorov pobočiek múzea výlučne osobám v režime OP (t.j. očkovaným a po prekonaní ochorenia Covid-19).

 

Trenčiansky hrad

Hrad bude pre návštevníkov počas nasledujúcich dní a sviatkov otvorený nasledovne:

Sobota 18.12.2021 až štvrtok 23.12.2021 OTVORENÝ
Piatok 24.12.2021 až sobota 25.12.2021 ZATVORENÝ
Nedeľa 26.12.2021 až piatok 31.12.2021 OTVORENÝ
Od soboty 1.1.2022 ZATVORENÝ
Od nedele 2.1.2022

OTVORENÝ

Otváracie hodiny hradu: od 9:00 do 17:00 hod.

Aktualizácia: upozorňujeme, že od soboty 1.1.2022 bude hrad, ako aj všetky pobočky Trenčianskeho múzea pre verejnosť opäť zatvorené.

Vstup na Trenčiansky hrad je možný len cez pokladňu od Mierového námestia (vstup od lesoparku Brezina je zatvorený). Posledná možnosť zakúpenia si vstupenky na hrad v hlavnej pokladni od mesta bude o 16:45 hod. Sprístupnený bude malý okruh (bez sprievodcu), ktorý je rozšírený o prehliadku južného opevnenia. Posledný vstup na malý okruh bude možný o 15:45 hod. 

 

Župný dom

Pre návštevníkov bude expozícia v Župnom dome otvorená počas nasledujúcich dní a sviatkov nasledovne:

Pondelok 20.12.2021 až štvrtok 23.12.2021 OTVORENÝ
Piatok 24.12.2021 až nedeľa 2.1.2022 ZATVORENÝ
Od pondelka 3.1.2022

OTVORENÝ

Otváracie hodiny: od 9:00 - 16:30 hod.

Návštevníkom zároveň oznamujeme, že Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom je z dôvodu rekonštrukcie zatvorené a objekt Rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka v Uhrovci zostáva až do odvolania zatvorený. O jeho opätovnom otvorení Vás budeme informovať.

 

--------------------

Pri návšteve pobočiek Trenčianskeho múzea je potrebné dodržiavať tieto nariadenia:

  1. vstup a pobyt vo vnútorných priestoroch len s respirátorom FFP2,
  2. používanie dezinfekcie rúk pri vstupe do objektov múzea,
  3. dodržiavať 2-metrový odstup od ostatných návštevníkov (neplatí pre rodinných príslušníkov, partnerov).

Všeobecné opatrenia:

  1. ak u návštevníka vznikne akútne respiračné ochorenie, táto osoba je povinná zostať v domácej izolácii,
  2. ak sa u návštevníka prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je povinný telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto prehliadky,
  3. zákaz podávania rúk.

O všetkých prípadných zmenách budeme verejnosť včas informovať na našej webstránke www.muzeumtn.sk, a tiež na sociálnych sieťach.

Ďakujeme, že ste zodpovední a tešíme sa na Vašu návštevu! 

--------

Spracovala: Ing. Radovana Keliarová, oddelenie marketingu a komunikácie