Oznam o výberovom konaní: správa budov

O Z N Á M E N I E

 

V súlade s § 5, ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo

verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

výberová komisia pri Trenčianskom múzeu v Trenčíne

zverejňuje

výsledok výberového konania zo dňa 21. novembra 2017

na vedúcu funkciu

 

vedúci/a oddelenia PREVÁDZKY  A SPRÁVY  BUDOV

Trenčianskeho múzea v Trenčíne

 

Poradie umiestnených uchádzačov:

 

1. Ing. ŠIMNO Jaroslav

2. Ing. PETRÍČEK Milan

3. Mgr. ŠTELCER Jozef

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ing. MENŠÍK Milan

Mgr.  MORÁVIK Branislav

Ing. POLUDVORNY Štefan

Ing. SOKOLÍK Marian

Mgr. GAVENDOVÁ Martina

Ing. HOMOLOVÁ Zuzana