Oznam o výberovom konaní: správa hradu

O Z N Á M E N I E

 

V súlade s § 5, ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo

verejnom záujme v znení neskorších predpisov

 

výberová komisia pri Trenčianskom múzeu v Trenčíne

zverejňuje

výsledok výberového konania zo dňa 21. novembra 2017

na vedúcu funkciu

 

vedúci/a oddelenia SPRÁVY   HRADU

Trenčianskeho múzea v Trenčíne

 

Poradie umiestnených uchádzačov:

 

1. Mgr. MATÚŠ Jozef

2. Mgr. TŘETINOVÁ Michaela

3. Mgr. GAVENDOVÁ Martina

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Mgr. ŠTELCER Jozef

Mgr.  MORÁVIK Branislav

Bc. HROMÁDKA Pavol

Bc. BLAŽEKOVÁ Alena

Ing. HOMOLOVÁ Zuzana

Bc. ŠUPKOVÁ Lenka