OZNAM: o výsledku výberového konania

OZNAM: o výsledku výberového konania

O Z N Á M E N I E

V súlade s § 5, ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberová komisia pri Trenčianskom múzeu v Trenčíne zverejňuje výsledok výberového konania na vedúcu funkciu Vedúci/a oddelenia Podjavorinské múzeum Trenčianskeho múzea v Trenčíne.

Výberové konanie bolo neúspešné.