OZNAM: o zmene korešpondenčnej adresy Trenčianskeho múzea v Trenčíne

OZNAM: o zmene korešpondenčnej adresy Trenčianskeho múzea v Trenčíne

Dovoľujeme si Vám oznámiť, že s účinnosťou od 1.3.2024 sa mení korešpondenčná adresa Trenčianskeho múzea v Trenčíne, sídlo inštitúcie zostáva nezmenené.

Aktuálna korešpondenčná adresa:

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Jilemnického 532/2

911 01 Trenčín

Sídlo Trenčianskeho múzea v Trenčíne (fakturačné údaje)

Trenčianske múzeum v Trenčíne

Mierové námestie 46

912 50 Trenčín

IČO 34059199

DIČ 2021452202

Email: info@muzeumtn.sk

Bankové spojenie:

Štátna pokladnica, IBAN SK0281800000007000510803