OZNAM: Opatrenia platné od 1.11.2021 pre pobočky Trenčianskeho múzea

OZNAM: Opatrenia platné od 1.11.2021 pre pobočky Trenčianskeho múzea

Vážení návštevníci,

od pondelka 1. novembra 2021 je podľa aktuálneho Covid automatu okres Trenčín a Bánovce nad Bebravou v 2. stupni ohrozenia (bordová farba). Na základe aktuálnej VYHLÁŠKY 240/2021 V. v. SR vydanej ÚVZSR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 16.8.2021, Trenčianske múzeum v Trenčíne umožňuje vstup do priestorov pobočiek nasledovne:

 1. Župný dom v Trenčíne - vstup výlučne v režime OTP (maximálny počet osôb na prehliadke je 10 vrátane sprievodcu),
 2. Rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka v Uhrovci - vstup výlučne v režime OTP (maximálny počet osôb na prehliadke je 10 vrátane sprievodcu),
 3. Trenčiansky hrad 
  • v prípade zakúpenia vstupenky na samostatné prehliadky malého okruhu, t.j. bez sprievodcu - vstup výlučne osobám v režime OTP (t.j. očkovaným, testovaným, po prekovaní Covid-19),
  • v prípade zakúpenia vstupenky na veľký okruh, t.j. prehliadku so sprievodcom - vstup výlučne osobám v režime KZ (t.j. kompletne zaočkovaní)Maximálny počet návštevníkov na komentovanej prehliadke je 50 osôb (pri prehliadke cez Zápoľského palác o 14:00 h max. 40 osôb). Súčasne návštevníkov upozorňujeme, že prehliadky so sprievodcom (veľký okruh) sa budú konať len počas víkendov.

Pobočky Trenčianskeho múzea - Kúria Ambrovec v Beckove, Podjavorinské múzeum v Novom meste nad Váhom, Katov dom a Karner sv. Michala/Kostnica v Trenčíne a Draškovičovský kaštieľ v Čachticiach sú tohto času zatvorené.

--------------------

Pri návšteve pobočiek múzea je potrebné dodržiavať tieto nariadenia:

 1. vstup a pobyt vo vnútorných priestoroch len s respirátorom FFP2,
 2. používanie dezinfekcie rúk pri vstupe do objektov múzea,
 3. dodržiavať 2-metrový odstup od ostatných návštevníkov (neplatí pre rodinných príslušníkov, partnerov).

Všeobecné opatrenia pre pobočky:

 1. ak u návštevníka vznikne akútne respiračné ochorenie, táto osoba je povinná zostať v domácej izolácii,
 2. ak sa u návštevníka prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je povinný telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto prehliadky,
 3. zákaz podávania rúk.

Informácie pravidelne aktualizujeme, preto nás neprestávajte sledovať.

Ďakujeme, že ste zodpovední a tešíme sa na Vašu návštevu!