OZNAM: Opatrenia platné od 20.9.2021 pre pobočky Trenčianskeho múzea

OZNAM: Opatrenia platné od 20.9.2021 pre pobočky Trenčianskeho múzea

Aktualizácia k 27.9.2021

Od pondelka 27.9. do nedele 3.10.2021 pre pobočky Trenčianskeho múzea platia tie isté hygienické nariadenia a opatrenia, ako predchádzajúci týždeň (viď nižšie). 

------------------------------------------------------

Vážení návštevníci,

na základe aktuálnej VYHLÁŠKY 240/2021 V. v. SR vydanej ÚVZSR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 16.8.2021, Trenčianske múzeum v Trenčíne umožňuje vstup do priestorov Trenčianskeho hradu a ostatných pobočiek múzea výlučne osobám v režime OTP (t.j. očkovaným, testovaným, po prekovaní Covid-19). 

Podľa aktuálneho Covid automatu je od pondelka 20.9. do nedele 26.9.2021 okres Trenčín a Bánovce nad Bebravou v 1. stupni OHROZENIA (červená farba). Pri návšteve Trenčianskeho hradu, Župného domu, Katovho domu. Kostnice/Karner sv. Michala a Rodného domu Ľ. Štúra a A. Dubčeka je v uvedenom stupni potrebné dodržiavať tieto nariadenia:

 1. vstup a pobyt vo vnútorných priestoroch len s respirátorom FFP2 a vo vonkajších priestoroch v prípade hromadného podujatia s prekrytými dýchacími cestami (rúško, šatka, šál),
 2. maximálny počet osôb na komentovanej prehliadke v jednotlivých pobočkách múzea je 9 + 1 sprievodca
 3. používanie dezinfekcie rúk pri vstupe do areálu pobočiek,
 4. dodržiavať 2-metrový odstup od ostatných návštevníkov (neplatí pre rodinných príslušníkov, partnerov).

Podľa aktuálneho Covid automatu zostáva okres Nové Mesto nad Váhom od pondelka 20.9.2021 v stupni OSTRAŽITOSTI (oranžová farba). Do tohto stupňa patrí kúria Ambrovec v Beckove, kde je potrebné dodržiavať nasledovné nariadenia: 

 1. vstup a pobyt vo vnútorných priestoroch, a v prípade hromadného podujatia vo vonkajších priestoroch, s prekrytými dýchacími cestami (rúško, šatka, šál),
 2. počet osôb na prehliadkach bez obmedzení, resp. podľa kapacitných priestorov pobočky,
 3. používanie dezinfekcie rúk pri vstupe do priestorov pobočiek,
 4. dodržiavať 2-metrový odstup od ostatných návštevníkov (neplatí pre rodinných príslušníkov, partnerov).

------------------------------------------------------

Všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí, vrátane prehliadok v pobočkách Trenčianskeho múzea:

 1. ak u návštevníka vznikne akútne respiračné ochorenie, táto osoba je povinná zostať v domácej izolácii,
 2. ak sa u návštevníka prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je povinný telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto pobočky/podujatia,
 3. zákaz podávania rúk.

Informácie pravidelne aktualizujeme, preto nás neprestávajte sledovať.

Ďakujeme, že ste zodpovední a tešíme sa na Vašu návštevu!