OZNAM: Opatrenia platné od 22.11.2021 pre pobočky Trenčianskeho múzea

OZNAM: Opatrenia platné od 22.11.2021 pre pobočky Trenčianskeho múzea

Vážení návštevníci,

od pondelka 22. novembra 2021 zostáva podľa aktuálneho Covid automatu okres Trenčín v 2. stupni ohrozenia (bordová farba) a okres Bánovce nad Bebravou v 3. stupni ohrozenia (čierna farba). Na základe aktuálnej VYHLÁŠKY 259/2021 V. v. SR vydanej ÚVZSR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 22.11.2021, Trenčianske múzeum v Trenčíne umožňuje vstup do priestorov pobočiek výhradne osobám v režime OP (t.j. očkovaným a po prekonaní ochorenia Covid-19), a to pre jednotlivé pobočky nasledovne:

 1. Župný dom v Trenčíne - vstup výlučne v režime OP, t.j. očkovaní a po prekonaní ochorenia Covid-19. Počet osôb na prehliadke je bez obmedzenia.
 2. Rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka v Uhrovci - vstup výlučne v režime OP, t.j. očkovaní a po prekonaní ochorenia Covid-19. Maximálny počet osôb na prehliadke je 1 osoba na 15 m2.
 3. Trenčiansky hrad - vstup do areálu hradu je povolený pre osoby výlučne v režime OP, t.j. očkovaným a po prekonaní Covid-19. Počet osôb na prehliadke je maximálne 50 osôb; pri prehliadke cez Zápoľského palác o 14:00 hod. max. 40 osôb.
  • UPOZORNENIE! Týmto si dovoľujeme návštevníkov súčasne upozorniť na ZMENU v otváracích hodinách hradu. Od 22.11.2021 bude Trenčiansky hrad OTVORENÝ len počas víkendov (sobota a nedeľa) v čase od 9:00 do 17:00 h. Počas pracovných dní bude hrad ZATVORENÝ.  

Pobočky Trenčianskeho múzea - Kúria Ambrovec v Beckove, Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom, Katov dom a Karner sv. Michala/Kostnica v Trenčíne a Draškovičovský kaštieľ v Čachticiach sú tohto času zatvorené.

--------------------

Pri návšteve pobočiek múzea je potrebné dodržiavať tieto nariadenia:

 1. vstup a pobyt vo vnútorných priestoroch len s respirátorom FFP2,
 2. používanie dezinfekcie rúk pri vstupe do objektov múzea,
 3. dodržiavať 2-metrový odstup od ostatných návštevníkov (neplatí pre rodinných príslušníkov, partnerov).

Všeobecné opatrenia pre pobočky:

 1. ak u návštevníka vznikne akútne respiračné ochorenie, táto osoba je povinná zostať v domácej izolácii,
 2. ak sa u návštevníka prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je povinný telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto prehliadky,
 3. zákaz podávania rúk.

Informácie pravidelne aktualizujeme, preto nás neprestávajte sledovať.

Ďakujeme, že ste zodpovední a tešíme sa na Vašu návštevu!