OZNAM: Opatrenia platné od 22.11.2021 pre Trenčiansky hrad

OZNAM: Opatrenia platné od 22.11.2021 pre Trenčiansky hrad

Vážení návštevníci,

od pondelka 22. novembra 2021 zostáva podľa aktuálneho Covid automatu okres Trenčín v 2. stupni ohrozenia (bordová farba). Na základe aktuálnej VYHLÁŠKY 259/2021 V. v. SR vydanej ÚVZSR, ktorá nadobúda účinnosť dňa 22.11.2021, Trenčianske múzeum v Trenčíne umožňuje vstup do priestorov Trenčianskeho hradu výlučne osobám v režime OP (t.j. očkovaným a po prekonaní Covid-19). 

Počet osôb na prehliadke je povolený pre maximálne 50 osôb v režime OP; pri prehliadke cez Zápoľského palác o 14:00 hod. max. pre 40 osôb v režime OP. 

--------------------

UPOZORNENIE! ZMENA V OTVÁRACÍCH HODINÁCH HRADU!

Týmto si Vás dovoľujeme súčasne upozorniť na zmenu v otváracích hodinách Trenčianskeho hradu. Od pondelka 22.11.2021 bude hrad OTVORENÝ len počas víkendov (sobota a nedeľa) v čase od 9:00 do 17:00 h. Počas pracovných dní bude hrad ZATVORENÝ.  

--------------------

Pri návšteve Trenčianskeho hradu je potrebné dodržiavať tieto nariadenia:

  1. vstup a pobyt vo vnútorných priestoroch len s respirátorom FFP2,
  2. používanie dezinfekcie rúk pri vstupe do objektov múzea,
  3. dodržiavať 2-metrový odstup od ostatných návštevníkov (neplatí pre rodinných príslušníkov, partnerov).

Všeobecné opatrenia:

  1. ak u návštevníka vznikne akútne respiračné ochorenie, táto osoba je povinná zostať v domácej izolácii,
  2. ak sa u návštevníka prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je povinný telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto prehliadky,
  3. zákaz podávania rúk.

Informácie pravidelne aktualizujeme, preto nás neprestávajte sledovať.

Ďakujeme, že ste zodpovední a tešíme sa na Vašu návštevu!