OZNAM: Opatrenia platné od 4.10.2021 pre pobočky Trenčianskeho múzea

OZNAM: Opatrenia platné od 4.10.2021 pre pobočky Trenčianskeho múzea

Vážení návštevníci,

na základe aktuálnej VYHLÁŠKY 240/2021 V. v. SR vydanej ÚVZSR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 16.8.2021, Trenčianske múzeum v Trenčíne umožňuje vstup do priestorov Trenčianskeho hradu a ostatných pobočiek múzea výlučne osobám v režime OTP (t.j. očkovaným, testovaným, po prekovaní Covid-19). 

Podľa aktuálneho Covid automatu sú od pondelka 4.10. okresy Trenčín, Bánovce nad Bebravou a Nové Mesto nad Váhom v 1. stupni OHROZENIA (červená farba). Pri návšteve Trenčianskeho hradu, Župného domu, Katovho domu. Kostnice/Karner sv. Michala, Rodného domu Ľ. Štúra a A. Dubčeka v Uhrovci a Kúrie Ambrovec v Beckove je v uvedenom stupni potrebné dodržiavať tieto nariadenia:

  1. vstup a pobyt vo vnútorných priestoroch len s respirátorom FFP2 a vo vonkajších priestoroch v prípade hromadného podujatia s prekrytými dýchacími cestami (rúško, šatka, šál),
  2. maximálny počet osôb na komentovanej prehliadke v jednotlivých pobočkách múzea je 9 + 1 sprievodca
  3. používanie dezinfekcie rúk pri vstupe do areálu pobočiek,
  4. dodržiavať 2-metrový odstup od ostatných návštevníkov (neplatí pre rodinných príslušníkov, partnerov).

------------------------------------------------------

Všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí, vrátane prehliadok v pobočkách Trenčianskeho múzea:

  1. ak u návštevníka vznikne akútne respiračné ochorenie, táto osoba je povinná zostať v domácej izolácii,
  2. ak sa u návštevníka prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je povinný telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto pobočky/podujatia,
  3. zákaz podávania rúk.

Informácie pravidelne aktualizujeme, preto nás neprestávajte sledovať.

Ďakujeme, že ste zodpovední a tešíme sa na Vašu návštevu!