OZNAM: Opatrenia platné pre Trenčiansky hrad od 13.9.2021 (aktualizácia k 11.10.2021)

OZNAM: Opatrenia platné pre Trenčiansky hrad od 13.9.2021  (aktualizácia k 11.10.2021)

Aktualizácia k 11.10.2021

Od pondelka 11.10. do nedele 17.10.2021 zostáva okres Trenčín v 1.stupni OHROZENIA, t.j. pre Trenčiansky hrad sú platné hygienické nariadenia účinné od 13.9.2021 (viď nižšie). 

------------------------------------------------------

Aktualizácia k 4.10.2021

Od pondelka 4.10. do nedele 10.10.2021 zostáva okres Trenčín v 1.stupni OHROZENIA, t.j. pre Trenčiansky hrad sú platné hygienické nariadenia účinné od 13.9.2021 (viď nižšie). 

------------------------------------------------------

Aktualizácia k 27.9.2021

Od pondelka 27.9. do nedele 3.10.2021 zostáva okres Trenčín v 1.stupni OHROZENIA, t.j. pre Trenčiansky hrad sú platné hygienické nariadenia účinné od 13.9.2021 (viď nižšie). 

------------------------------------------------------

Aktualizácia k 20.9.2021

Od pondelka 20.9. do nedele 26.9.2021 zostáva okres Trenčín v 1.stupni OHROZENIA, t.j. pre Trenčiansky hrad sú platné hygienické nariadenia účinné od 13.9.2021 (viď nižšie). 

------------------------------------------------------

Vážení návštevníci,

podľa aktuálneho Covid automatu je okres Trenčín od pondelka 13.9.2021 v 1. stupni OHROZENIA (červená farba). Na základe aktuálnej VYHLÁŠKY 240/2021 V. v. SR vydanej ÚVZSR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 16.8.2021, Trenčianske múzeum v Trenčíne umožňuje vstup do priestorov Trenčianskeho hradu výlučne osobám v režime OTP (t.j. očkovaným, testovaným, po prekovaní Covid-19). 

Pri návšteve hradu je potrebné dodržiavať tieto nariadenia:

  1. vstup a pobyt vo vnútorných priestoroch len s respirátorom FFP2 a vo vonkajších priestoroch v prípade hromadného podujatia s prekrytými dýchacími cestami (rúško, šatka, šál),
  2. maximálny počet osôb na komentovanej prehliadke hradu je 9 + 1 sprievodca
  3. používanie dezinfekcie rúk pri vstupe do areálu hradu,
  4. dodržiavať 2-metrový odstup od ostatných návštevníkov (neplatí pre rodinných príslušníkov, partnerov).

------------------------------------------------------

Všeobecné opatrenia pre výkon hromadných podujatí /vrátane prehliadok hradu/:

  1. ak u návštevníka vznikne akútne respiračné ochorenie, táto osoba je povinná zostať v domácej izolácii,
  2. ak sa u návštevníka prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je povinný telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto hradu/podujatia,
  3. zákaz podávania rúk.

Informácie budeme pravidelne aktualizovať, preto nás neprestávajte sledovať.

Ďakujeme, že ste zodpovední a tešíme sa na Vašu návštevu!