OZNAM: Trenčiansky hrad OTVORENÝ!

OZNAM: Trenčiansky hrad OTVORENÝ!

Trenčiansky hrad od soboty 18. decembra 2021 otvára opäť svoje brány pre verejnosť.

S otvorením objektov Trenčianskeho hradu sú aj naďalej spojené určité obmedzenia a hygienické opatrenia. Podľa aktuálnej VYHLÁŠKY 306/2021 V. v. SR vydanej ÚVZSR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 17.12.2021, Trenčianske múzeum v Trenčíne umožňuje vstup do priestorov Trenčianskeho hradu výlučne osobám v režime OP (t.j. očkovaným a po prekonaní ochorenia Covid-19).

 

Hrad bude pre návštevníkov počas nasledujúcich dní a sviatkov otvorený nasledovne:

Sobota 18.12.2021 až štvrtok 23.12.2021 OTVORENÝ
Piatok 24.12.2021 až sobota 25.12.2021 ZATVORENÝ
Nedeľa 26.12.2021 až piatok 31.12.2021 OTVORENÝ
Sobota 1.1.2022 ZATVORENÝ
Od nedele 2.1.2022 OTVORENÝ

Otváracie hodiny hradu: od 9:00 do 17:00 hod.

Aktualizácia: upozorňujeme, že od soboty 1.1.2022 bude hrad, ako aj všetky pobočky Trenčianskeho múzea pre verejnosť opäť zatvorené.

Vstup na hrad je možný len cez pokladňu od Mierového námestia (vstup od lesoparku Brezina je zatvorený).

Posledná možnosť zakúpenia si vstupenky na hrad v hlavnej pokladni od mesta bude o 16:45 hod. Sprístupnený bude malý okruh (bez sprievodcu), ktorý je rozšírený o prehliadku južného opevnenia. Posledný vstup na malý okruh bude možný o 15:45 hod. 

--------------------

Pri návšteve Trenčianskeho hradu je potrebné dodržiavať tieto nariadenia:

  1. vstup a pobyt vo vnútorných priestoroch len s respirátorom FFP2,
  2. používanie dezinfekcie rúk pri vstupe do objektov hradu,
  3. dodržiavať 2-metrový odstup od ostatných návštevníkov (neplatí pre rodinných príslušníkov, partnerov).

Všeobecné opatrenia:

  1. ak u návštevníka vznikne akútne respiračné ochorenie, táto osoba je povinná zostať v domácej izolácii,
  2. ak sa u návštevníka prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je povinný telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto prehliadky,
  3. zákaz podávania rúk.

O všetkých prípadných zmenách budeme verejnosť včas informovať na našej webstránke www.muzeumtn.sk, a tiež na sociálnych sieťach.

Ďakujeme, že ste zodpovední a tešíme sa na Vašu návštevu! 

--------

Spracovala: Ing. Radovana Keliarová, oddelenie marketingu a komunikácie

Otvaracie hodiny pocas sviatkov