Oznámenie o výsledku výberového konania na pozíciu "Vedúci/vedúca oddelenia základných odborných činností"

O Z N Á M E N I E

 

 V súlade s § 5, ods. 6  zákona  č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme  v znení neskorších predpisov

 

Výberová komisia pri Trenčianskom múzeu v Trenčíne zverejňuje

výsledok výberového konania na vedúcu funkciu

 

 vedúci/a/ oddelenia základných odborných činností Trenčianskeho múzea v Trenčíne

 

 

Poradie umiestnených uchádzačov:

 

prvá v poradí sa umiestnila:          

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

                      

Mgr. Mária Mizeráková

Bc. Lenka Golejová