Oznámenie

Oznámenie

Trenčianske múzeum v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja oznamuje, že v súlade s § 5, ods. 6 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov výberová komisia pri Trenčianskom múzeu v Trenčíne zverejňuje výsledok výberového konania na vedúcu funkciu:

vedúci/a oddelenia prevádzky a správy budov
Trenčianskeho múzea v Trenčíne

Výberové konanie bolo neúspešné