P. F. 2018 Trenčianske múzeum v Trenčíne

P. F. 2018 Trenčianske múzeum v Trenčíne

Trenčianske múzeum v Trenčíne Vám ďakuje za priazeň a spoluprácu v roku 2018. Želáme Vám radostné a pokojné prežitie Vianoc a úspešný nový rok 2019.