Pavol Križko: učiteľ, historik, archivár a národniar

 Pavol Križko: učiteľ, historik, archivár a národniar

Milí návštevníci,

vo štvrtok 24. septembra 2020 sa v Kongregačnej sále Trenčianskeho múzea v Trenčíne uskutočnila ďalšia pútavá prednáška, tentokrát na tému Pavol Križko – učiteľ, historik, archivár a národniar.

Náš spolupracovník Mgr. Lukáš Trnkóci, PhD. v nej prezentoval svoj dlhodobý archívny výskum. Pozoruhodnú osobnosť Pavla Križku (*1841 – †1902) rozobral z rôznych aspektov, sledujúc jeho narodenie a prvotné roky života, ktoré strávil v rodnej Banskej Bystrici. Nasledoval jeho odchod do Kremnice v roku 1860, kde sa P. Križko už natrvalo usadil. Práve v Kremnici sa začala jeho bohatá a prínosná činnosť na poli historickej a archívnej vedy na našom území. Svojimi aktivitami sa taktiež zapojil do myšlienky etablovania moderného slovenského národa v 2. polovici 19. storočí, keď sa spolupodieľal na vzniku prvých celonárodných inštitúcií, akými boli napríklad Matica slovenská a Muzeálna slovenská spoločnosť. Po prednáške nasledovala ako obvykle živá diskusia.

Vzhľadom na koronavírovú situáciu bol počet prítomných obmedzený a len s rúškami. O to viac nás potešila účasť početnej delegácie z Kremnice.

Ďakujeme za účasť.

 

Foto: Z. Chmelinová

Fotogaléria

10 fotografií