Plán výstav pripravovaných Trenčianskym múzeom v roku 2019

FEBRUÁR

- 28.02.2019
„Výstava vláčiky na Trenčianskom hrade“
Kasáreň, Trenčiansky hrad


MAREC

01.03.- 30.04.2019
Výstava "Svet z drôtu vs. Príbehy drotárov“
Kasáreň, Trenčiansky hrad

- 31.03.2019
Výstava "Osudové osmičky Trenčína“
Kasáreň, Trenčiansky hrad

 


APRÍL

01.03. - 30.4.2019                                                                                                                            Výstava "Svet z drôtu vs. Príbehy drotárov"                                                                                              Kasáreň, Trenčiansky hrad

01.04.- 29.05.2019                                                                                                                  Výstava "Papierová história“
Kasáreň, Trenčiansky hrad


MÁJ

01.03. - 23.06.2019                                                                                                                          Výstava "Svet z drôtu vs. Príbehy drotárov"                                                                                Kasáreň, Trenčiansky hrad

01.04.- 29.05.2019                                                                                                                  Výstava "Papierová história“
Kasáreň, Trenčiansky hrad

_______________________________________________________________

JÚN

01.03. - 23.06.2019                                                                                                                          Výstava "Svet z drôtu vs. Príbehy drotárov"                                                                                  Kasáreň, Trenčiansky hrad

01.06.- 01.09.2019                                                                                                                          Výstava "ˇŽivot po živote alebo ZOO z múzea"                                                                                                                Kasáreň, Trenčiansky hrad

_______________________________________________________________

JÚL

01.06.-01.09.2019                                                                                                                         Výstava "Život po živote alebo ZOO z múzea"                                                                                                                Kasáreň, Trenčiansky hrad

01.07.-30.08.2019                                                                                                                         Výstava "LETO+LEGO=HRAD"                                                                                                      Kasáreň, Trenčiansky hrad

_______________________________________________________________

AUGUST

01.06.-01.09.2019                                                                                                                        Výstava "Život po živote alebo ZOO z múzea"                                                                                                                Kasáreň, Trenčiansky hrad

01.07.-30.08.2019                                                                                                                          Výstava "LETO+LEGO=HRAD"                                                                                                       Kasáreň, Trenčiansky hrad

01.08.-26.10.2019                                                                                                                        Výstava "HISTORIA PICTA / Dejiny v obrazoch /"                                                                         Podjavorinské múzeum v Novom Meste nad Váhom

_______________________________________________________________

SEPTEMBER

6.9. - 29.9.2019                                                                                                                             Výstava "Výtvarné spektrum"                                                                                                      Kasáreň, Trenčiansky hrad

___________________________________________________________________

PLÁN NASLEDUJÚCICH VÝSTAV UVEREJNÍME ČOSKORO


Zmena programu vyhradená. Viac informácií: marketing@muzeumtn.sk