Pohyblivý Betlehem v Podjavorinskom múzeu

Pohyblivý Betlehem v Podjavorinskom múzeu

Vážení návštevníci,

aj tento rok tradične oživí expozíciu Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom pohyblivý betlehem. Jeho autorom je Marián Mikulec, rodák zo Zemianskeho Podhradia. Centrom betlehemu je zobrazenie narodenia Ježiša Krista so Svätou rodinou vsadené do prostredia mesta Betlehem. Autor pri tvorbe betlehemu vychádzal z moravských ľudových betlehemov. Epoxidové figúrky vytvoril podľa existujúcich originálov poškodených drevených sôch od neznámych autorov z Moravy. Betlehem bude sprístupnený až do konca marca 2021 v priestoroch Podjavorinského múzea.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Pohyblivý betlehem