Pohyblivý betlehem v Podjavorinskom múzeu

Pohyblivý betlehem v Podjavorinskom múzeu

Milí návštevníci,

expozíciu Podjavorinského múzea v Novom Meste nad Váhom aj tento rok tradične oživuje pohyblivý betlehem, ktorého autorom je Marián Mikulec, rodák zo Zemianskeho Podhradia. Centrom betlehemu je zobrazenie narodenia Ježiša Krista so Svätou rodinou vsadené do prostredia mesta Betlehem. Autor pri tvorbe betlehemov vychádzal z moravských ľudových betlehemov a stvárnenie betlehemu je blízke našim kultúrnym tradíciám. Epoxidové figúrky vytvoril podľa existujúcich originálov poškodených drevených sôch od neznámych autorov z Moravy. Betlehem bude sprístupnený až do konca marca 2019 v priestoroch Podjavorinského múzea.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Fotogaléria

12 fotografií