Požehnanie kríža ako nový začiatok

Požehnanie kríža ako nový začiatok

V sobotu 26.9.2020 sa počas ekumenickej liturgie na Trenčianskom hrade v Panskej kaplnke uskutočnila slávnosť požehnania kríža.

Ekumenickú slávnosť viedli a kríž požehnali predstavitelia troch cirkví, Vsdp. PaedDr. Ľubomír Havran, honorárny dekan rímskokatolíckej cirkvi, Mgr. Igor Cingeľ, grékokatolícky farár a Mgr. Ján Bunčák, evanjelický a. v. zborový farár ECAV.

Pôvodcom myšlienky uskutočniť túto významnú udalosť v ruinách gotickej kaplnky je sprievodca Trenčianskeho hradu, pán Ján Žovinec. Právom mu preto pripadla milá povinnosť privítať v schátralej sakrálnej pamiatke všetkých hostí. 

V úvodnom príhovore riaditeľ Trenčianskeho múzea Mgr. Peter Martinisko priblížil hosťom posledné roky Panskej kaplnky ako aj víziu do budúcna: "Keď som nastúpil do múzea v roku 2014, kaplnka bola skladiskom a niekoľko rokov slúžila ako koterec pre psov. Využitie kaplnky bolo veľmi nedôstojné. Preto som veľmi rád, že jeden zo sprievodcov, ktorý pôsobí na hrade už viac ako 30 rokov a predstavuje častokrát dušu hradu, prišiel za mnou s návrhom usporiadať ekumenickú liturgickú slávnosť a dnes Vás môžem privítať v upravených priestoroch kaplnky. Je to výzva na možno viac ako 10 rokov, kým táto kaplnka dostane reprezentatívny vzhľad. Udalosť, ktorá nás dnes čaká, je pre tento priestor prelomová. Posvätíme kríž, ktorý bude začiatkom, alebo znovuzrodením tohto priestoru a ja dúfam, že v nasledujúcich rokoch sa rozbehnú rekonštrukčné práce aj na tejto zanedbanej časti hradu".

Ján Žovinec porozprával medzníky z histórie Panskej kaplnky a následne prítomní cirkevní predstavitelia požehnali drevený kríž, ktorý je dielom stolára Jaroslava Maňáka z Trenčianskeho múzeav v Trenčíne.

Počas slávnosti bola v susednej Letnej veži za hudobného sprievodu mladej talentovanej harfistky Anety Jakubcovej, vystavená vzácna pozlátená gotická monštrancia zo 14. storočia

Fotogaléria

17 fotografií