Pozmenená trasa malého a veľkého hradného okruhu

Pozmenená trasa malého a veľkého hradného okruhu

Milí návštevníci,

radi by sme Vás upozornili, že v čase od 2. septembra až do konca novembra 2021 budú z dôvodu rekonštrukčných prác na hrade pozmenené trasy malého a veľkého hradného okruhu.

 

Rekonštrukčné práce na Trenčianskom hrade budú prebiehať počas troch mesiacov. Pre ich náročnosť bude preto horný hrad s výnimkou Zápoľského paláca, veľkej bašty a prízemia Ľudovítovho paláca pre verejnosť zatvorený. K dispozícii bude pre návštevníkov pozmenený malý aj veľký hradný okruh, čo sa premietne do nižšej ceny vstupenky.

V čase rekonštrukcie objektov na hornom hrade, medzi 2. septembrom a koncom novembra 2021, sú začiatky prehliadok so sprievodcom upravené na 11:00, 13:00, 15:00 a 17:00.

Úprava cien vstupného s účinnosťou od 2.9.2021:


MALÝ OKRUH / bez sprievodcu: kasáreň, dolné nádvorie, studňa lásky, hladomorňa, južne opevnenie.

VEĽKÝ OKRUH / so sprievodcom: dolné nádvorie, studňa lásky, hladomorňa, Zápoľského palác, Ľudovítov palác, veľká bašta so sprievodcom) + kasáreň a južne opevnenie bez sprievodcu.

MALÝ OKRUH 

VEĽKÝ OKRUH 

Dospelí  5,00 €  6,50 €
Dôchodcovia  4,50 €  5,00 €
Deti od 3 do 6 rokov  1,50 €  1,50 €
Deti, študenti  3,00 €  4,00 €
ŤZP, ŤZP-S  1,50 €  1,50 €