Pracovná ponuka: marketing a propagácia

TRENČIANSKE MÚZEUM V TRENČÍNE

Mierové nám. č. 46, 912 50 Trenčín

______________________________________________

 

hľadá záujemcov na voľné pracovné miesto na výkon práce vo verejnom záujme do funkcie

 

MARKETING  a  PROPAGÁCIA

 

Pre pracovisko: Trenčianske múzeum

 

Počet pracovných miest:    1

 

Nástup: ihneď

 

Podmienky: ukončené úplne stredné vzdelanie

                     bezúhonnosť

                     anglický jazyk

 

Prax v odbore min. 2 roky

 

Krátky životopis s prehľadom zamestnaní posielajte písomne alebo osobne na adresu:

                   Trenčianske múzeum v Trenčíne

                   Mierové nám. č. 46

                   912 50 Trenčín

 E-mailom:     personalne@muzeumtn.sk

 

Uchádzači  spĺňajúci podmienky budú pozvaní na osobný pohovor a zamestnávateľ rozhodne o obsadení voľného pracovného miesta na základe posúdenia vhodnosti jednotlivých uchádzačov z hľadiska ich znalosti a schopnosti na výkon práce vo verejnom záujme.