Prednáška „...a tak obec sa zbavila aj posledného Žida"

Vo štvrtok 29.2.2024 sa v Miestnom kultúrnom stredisku v Čachticiach uskutočnila prednáška JUDr. Mgr. Tomáša Michalíka, PhD. s názvom
„...a tak obec sa zbavila aj posledného Žida". Bola venovaná osudom židovskej komunity v Čachticiach v období druhej svetovej vojny, predovšetkým vo svetle dobovej protižidovskej legislatívy. Prednášajúci na príklade jednej obce ukázal, akým spôsobom sa v priebehu iba niekoľkých rokov najskôr plíživou a neskôr už otvorenou formou eliminovali občania, ktorí nepatrili k majorite. Prevažná väčšina židovských obyvateľov, narodených alebo žijúcich v prvých dekádach 20. storočia v Čachticiach, bola zavraždená v koncentračných táboroch.
Prednáška bola spracovaná a prezentovaná v rámci projektu "Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach" a čerpala najmä z archívnych dokumentov Štátny archív v Trenčíne.
    
Viac o projekte " Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach" sa dočítate tu : https://www.draskovicovkastiel.sk
O grantoch EHP a Nórska nájdete všetky informácie tu: https://www.eeagrants.sk/
V prílohe nájdete prezentáciu z prednášky na stiahnutie. Budeme iba radi, ak bude použitá v rámci hodín regionálnej výchovy alebo občianskej náuky ako pomocný materiál pre žiakov a študentov. História je síce učiteľkou života, ale niektoré jej časti sa nesmú opakovať.
   
   

Fotogaléria

10 fotografií