Prednáška: 500 rokov od úmrtia Hedvigy Tešínskej - manželky Štefana Zápoľského

Prednáška: 500 rokov od úmrtia Hedvigy Tešínskej - manželky Štefana Zápoľského

Vážení návštevníci a priatelia histórie!

Vo štvrtok 25. 11. 2021 o 16:00 hod. sa v Kongregačnej sále Trenčianskeho múzea v Trenčíne uskutoční prednáška pod názvom "500 rokov od úmrtia Hedvigy Tešínskej - manželky Štefana Zápoľského".

Cieľom prednášky bude poslucháčom priblížiť výraznú osobnosť majiteľky Trenčianskeho hradu na prelome 15. a 16. storočia, Hedvigu Tešínsku (1470 - 1521). 

Hedviga/Jadwiga z Božskej milosti kňažná Tešínska a grófka večnej zeme Spišskej“ z rodu hornosliezskych Piastovcov, ktorej pokrvné príbuzenstvo siaha až k poľským kráľom, zomrela vo veku 51 rokov na Trenčianskom hrade dňa 16. apríla v roku 1521.

Ako 13-ročná sa stala politickým nástrojom uhorského kráľa Mateja Korvína. Kvôli podpore poľskej šľachty uhorský kráľ inicioval uzavretie sobáša medzi dcérou poľského kniežaťa Přemysla II. a bohatým uhorským magnátom Štefanom Zápoľským.  Vo veku 30 rokov a po smrti svojho manžela Štefana Zápoľského (1499) sa Hedviga rozhodla presídliť so svojimi deťmi na Trenčiansky hrad a urobiť z neho rodové sídlo Zápoľskovcov. Na tomto hrade zotrvala až do svojej smrti. S veľkolepými prestavbami hradu začal už jej manžel Štefan a Hedviga so synom ich dokončili. Osud potomkov Štefana Zápoľského mala pevne v rukách. Vďaka radcom a diplomatom jej dvora svojim deťom zabezpečila vzdelanie, politické vzťahy a sobáše na najvyššej úrovni v okruhu poľskýchuhorských kráľov. Taktiež ako matka potomkov Zápoľskovcov spravovala rodové majetky  a rozsiahle majetkové vlastníctvo rodu Zápoľskovcov pod jej rukami prekvitalo. Na vrchole ich moci vlastnili cez 70 hradov a panstiev. Priam mužskú rolu v rodine zvládla Hedviga bezchybne a opraty rodu držala pevne v rukách.

Prednášajúci: Mgr. Vladinír Pinďák

Vstup je zdarma.

--------------

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 032/743 443 1-3, 34 alebo prostredníctvom e-mailu marketing@muzeumtn.sk.

Podľa semaforu pre kultúrne podujatia vymedzeného § 1 ods. 1 písm. a) až d) zákona SNR č. 96/1991 Zb. o verejných kultúrnych podujatiach a na základe aktuálnej VYHLÁŠKY 259/2021 V. v. SR vydanej ÚVZSR, ktorá nadobudla účinnosť dňa 22.11.2021, sa prednáška uskutoční v režime OP (očkovaní, po prekonaní covid-19). Kapacita účastníkov prednášky je limitovaná na 80 osôb. O akýchkoľvek prípadných zmenách Vás budeme vopred informovať na tejto stránke a na sociálnych sieťach Trenčianskeho múzea (Facebook, Instagram). 

Zároveň by sme Vás chceli upozorniť, že vzhľadom na epidemiologické opatrenia vyplývajúce z Covid automatu, bude pred vstupom do Kongregačnej sály potrebné uviesť telefonický alebo e-mailový kontakt. 
Súčasne Vás chceme poprosiť, aby ste si pred vstupom do múzea vydezinfikovali ruky a dodržiavali prípadné potrebné rozostupy. Vstup do interiérov múzea je možný len s použitím respirátora FFP2.

---------------

Tešíme sa na Vašu účasť! 

Prednaska

Na úspech sobášnej politiky Hedvigy Tešínskej poukazuje zachovaná busta jej dcéry, poľskej kráľovnej Barbory Zápoľskej, ktorú môžete vidieť na zverejnenom plagáte.  

 

Pozvanka