Prednáška: Cyrilometodské rozpravy

Prednáška: Cyrilometodské rozpravy
Vážení návštevníci,
dňa 25. 6. 2019 sa v refektári Piaristického gymnázia v Trenčíne uskutočnila jedna z ďalších odborných prednášok tentoraz s názvom "Cyrilometodské rozpravy / Cyrilometodská úcta na Slovensku v 20. storočí".
Témou nás previedol nitriansky biskup prof. ThDr. Viliam Judák, PhD.
Ďakujeme za hojnú účasť.

Fotogaléria

8 fotografií