Prednáška: Finančná stráž ČSR a fenomén pašovania v medzivojnovom období

Prednáška: Finančná stráž ČSR a fenomén pašovania v medzivojnovom období

Vážení návštevníci,

vo štvrtok 2. 9. 2021 o 16:00 hod. sa v Kongregačnej sále Trenčianskeho múzea v Trenčíne uskutoční ďalšia z tradičných odborných prednášok, tentoraz s názvom "Finančná stráž ČSR a fenomén pašovania v medzivojnovom období". 

V krátkosti o prednáške:

Predstavíme si dejiny Finančnej stráže v medzivojnovom období rokov 1918 - 1939.

Finančná stráž bola vojensky organizovanou uniformovanou a ozbrojenou zložkou finančnej správy, ktorá vykonávala strážnu službu na colnej hranici, kde zabraňovala úniku cla a nepriamych daní, vykonávala aj rôznu pomocnú službu colnú, daňovú, odhaľovala priestupky proti finančným zákonom a bránila nepovolenému prekračovaniu štátnych hraníc.

Priblížime si podmienky vzniku, organizáciu, rovnošaty a mnohé ďalšie aspekty, ktoré tento zbor ovplyvňovali.

Príslušníci finančnej stráže sa pri výkone služby museli často potýkať s pašovaním rôznych komodít, ktoré bolo v tej dobe rozšíreným fenoménom a preto neopomenieme ani túto problematiku.

Pozornosť bude predovšetkým venovaná regiónom na slovensko-poľskom pohraničí s dôrazom na Spiš, ale aj Oravu a Kysuce.

Témou Vás prevedie historik Mgr. Adrián Drobňák

Zároveň by sme Vás chceli upozorniť, že vzhľadom na epidemiologické opatrenia vyplývajúce z Covid automatu, bude pred vstupom do Kongregačnej sály potrebné uviesť telefonický alebo e-mailový kontakt.


Súčasne Vás chceme poprosiť, aby ste si pred vstupom do múzea vydezinfikovali ruky, dodržiavali prípadné potrebné rozostupy a chránili sa rúškom.

--------

Vstup je zdarma.

--------

V prípade väčšieho záujmu o danú problematiku by sme Vám radi dali do pozornosti publikáciu, ktorá sa danej téme venuje rozsiahlejšie:


Radan Lášek: Jednotka určení SOS – druhý diel


V druhej časti trojdielnej publikácie sú zhromaždené spomienky a hlásenia približujúce udalosti u práporov Stráže obrany štátu na južnej Morave, v Sliezku a na Slovensku.
Doposiaľ nepublikované svedectvá 80 bývalých príslušníkov SOS popisujúcich formovanie a výcvik jednotiek, aj nespočetné bojové stretnutia v nevyhlásenej pohraničnej vojne, ktorú proti Československu viedli od septembra 1938 do marca 1939 postupne Nemecko, Poľsko a Maďarsko.
Zaujímavé sú hlavne informácie o činnosti príslušníkov SOS na Slovensku, ktoré sú zverejnené prvýkrát od udalostí počas jesene v roku 1938. Text je obohatený o viac ako 170 dobových fotografií, dokumentov a máp.

Viac o knihe sa dozviete na: https://lnk.sk/rht5 

--------

Tešíme sa na Vašu návštevu!