Prednáška: Matúš Čák Trenčiansky

Prednáška: Matúš Čák Trenčiansky

Vážení návštevníci,

vo štvrtok 29. 7. 2021 o 16:00 hod. sa v Kongregačnej sále Trenčianskeho múzea v Trenčíne uskutoční odborná prednáška pod názvom "Matúš Čák Trenčiansky".  O jednej z najvýznamnejších stredovekých postáv slovenských dejín, ktorej 700. výročie úmrtia sme si pripomenuli tento rok v marci. 

V krátkosti o prednáške:

Osobnosť, ktorá sa významnou mierou zapísala do slovenských a uhorských dejín. Po takmer štvrťstoročie patril medzi postavy, ktoré kontrolovali a ovplyvňovali priebeh udalostí v krajine. Matúš Čák patril medzi popredných šľachticov, oligarchov či magnátov, pod ktorého moc patrila takmer celá súčasná časť západného a stredného Slovenska. Ovplyvňoval voľbu uhorských kráľov, viedol nezávislú domácu i zahraničnú politiku, aktívne sa zapájal do vojnových udalostí.

V rámci prednášky sa pozrieme na pôvod rodiny Čákovcov, ich nástup k moci, rozširovanie vplyvu a územia za panovania Matúša, spory o uhorskú kráľovskú korunu a vzťah medzi Matúšom Čákom a Karolom Róbertom, ktorý vyústil až do bitky pri Rozhanovciach.

Témou Vás prevedie historik Mgr. Lukáš Trnkóci, Phd.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 032/743 443 1-3, 34 alebo via e-mail marketing@muzeumtn.sk.

Zároveň by sme Vás chceli upozorniť, že vzhľadom na epidemiologické opatrenia vyplývajúce z Covid automatu, bude pred vstupom do Kongregačnej sály potrebné uviesť telefonický alebo e-mailový kontakt.
Súčasne Vás chceme poprosiť, aby ste si pred vstupom do múzea vydezinfikovali ruky, dodržiavali prípadné potrebné rozostupy a chránili sa rúškom.
--------

Príďte podporiť prednášajúceho Mgr. Lukáša Trnkóciho, Phd. 

Vstup je zdarma.

Tešíme sa na Vašu návštevu!