Prednáška Potulky Novým Mestom nad Váhom II. retrospektíva

Prednáška Potulky Novým Mestom nad Váhom II. retrospektíva

Vo štvrtok 28.4.2022 sa uskutočnila druhá prednáška z cyklu Potulky Novým Mestom nad Váhom. Tentoraz bola zameraná na archeologickú lokalitu európskeho významu, na sprašový profil v areáli bývalej tehelne v Mnešiciach.

Po prednáške v podzemných priestoroch Podjavorinského múzea sa prednašajúci Mgr. Juraj Malec, PhD. s návštevníkmi presunul do priestoru bývalej tehelne, kde si v dobrom počasí prezreli prezentovanú lokalitu naživo. Okrem veľmi príjemného počasia taktiež opäť potešila bohatá účasť záujemcov o históriu.