Prednáška z cyklu "Potulky Novým Mestom nad Váhom (Letný špeciál)"

Prednáška z cyklu "Potulky Novým Mestom nad Váhom (Letný špeciál)"
Milí fanúšikovia Potuliek,
 
Pri príležitosti prebiehajúceho archeologického výskumu sme si pre Vás pripravili špeciálny diel Potuliek Novým Mestom nad Váhom. V širšom centre mesta si môžete na vlastné oči pozrieť archeologické práce v priamom prenose a dozvedieť sa ako prví o výsledkoch archeologického výskumu na nedávno zachytenej lokalite z doby bronzovej.
 
Stretneme sa dňa 21.7.2022 o 15:00 hod. v Židovskom parku pri mestskom cintoríne, odkiaľ sa s prednášajúcim Mgr. Jurajom Malecom, PhD. presunieme priamo na miesto výskumu.
 
Budeme sa na Vás tešiť!