Prednášky v rámci projektu "Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach"

Prednášky v rámci projektu "Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach"

Dňa 9.10.2023 sa na Trenčianskej župe v rámci dňa otvorených dverí uskutočnili dve prednášky historika Trenčianskeho múzea v Trenčíne Mgr. Martina Vincurského s názvom „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach a jeho budúce využitie“ a „Od rečí k pogromom - Protižidovské konšpiračné teórie od stredoveku po súčasnosť“.

 

Draškovičov kaštiel v Čachticiach je aktuálne v rekonštrukcii, jeho otvorenie pre verejnosť je naplánované na budúci rok.

 

PROJEKT "REVITALIZÁCIA DRAŠKOVIČOVHO KAŠTIEĽA V ČACHTICIACH"

Hlavným cieľom projektu je revitalizácia a rekonštrukcia Národnej kultúrnej pamiatky Draškovičov kaštieľ, ktorý sa nachádza v obci Čachtice. Je to historický objekt, pochádzajúci podľa realizovaného architektonicko-historického výskumu zo 17. storočia.

Projekt „Revitalizácia Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach“ bol úspešný v 1. výzve na predkladanie žiadostí o projekt v programe „Podnikanie v oblasti kultúry, kultúrne dedičstvo a kultúrna spolupráca“. Je spolufinancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru 2014-2021 a štátneho rozpočtu SR ako jeden z 19 projektov z celkového počtu 66 predložených žiadostí. Jeho predkladateľom bol Trenčiansky samosprávny kraj ako vlastník kaštieľa a partnerom projektu Trenčianske múzeum v Trenčíne, ktorý je správcom kaštieľa.

Cieľom projektu je komplexná pamiatková obnova Draškovičovho kaštieľa, účelom ktorej bude vloženie nových funkcií do objektu, situovaného v mieste s výrazným medziročným nárastom počtu návštevníkov (najmä vďaka blízkosti Čachtického hradu). Realizácia projektu je potrebná z hľadiska zachovania a udržania kaštieľa v stave, aby nedošlo k jeho väčšiemu poškodeniu a znehodnoteniu, ako aj k zachovaniu expozícií múzea.

Kaštieľ bude slúžiť nielen ako miesto prezentácie histórie (múzeum), ale aj miesto poskytovania služieb na úrovni 21. storočia. V novo zrekonštruovaných priestoroch kaštieľa bude návštevníkom poskytnutá možnosť oddychu a občerstvenia v novozriadenej kaviarni, budú môcť využiť služby turisticko – informačného centra, vytvoria a rozšíria sa podmienky na tvorbu nových expozícií, zriadi sa kultúrno-kreatívne centrum. V spolupráci s partnerom projektu sa budú konať kultúrne a vzdelávacie aktivity.

 

Fotogaléria

5 fotografií