Príprava novej expozície v Kúrii Ambrovec

Príprava novej expozície v Kúrii Ambrovec

Milí návštevníci,

i keď kúria Ambrovec v Beckove bola túto sezónu zatvorená, v jej interiéri sa intenzívne pracuje na realizácii nových expozičných priestorov.

Prvé poschodie bude vyhradené prezentácii uhorskej šľachty. V zbierkach múzea môžete nájsť viaceré súbory z pozostalosti miestnej aristokracie a mnohé predmety z honosnejšieho dobového obytného vybavenia z. 18. - 20. storočia. Dovolíme si poodhaliť jednu z pripravovaných inštalácii, ktorá nám pripomína šľachtický orientálny salón. Ten nám približuje cestovateľskú vášeň a túžbu spoznávať exotické krajiny.

Vynovené a nové expozície v Beckove budete môcť vzhliadnuť už počas sezóny 2020. Pevne veríme, že sa máte na čo tešiť.