Projekt "Multimediálna miestnosť na Trenčianskom hrade"

Projekt "Multimediálna miestnosť na Trenčianskom hrade"

Trenčianske múzeum v Trenčíne v roku 2022 reagovalo na výzvu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky IROP-PO7-SC77-2021-75 Podpora udržateľnosti a odolnosti kultúrnych inštitúcii, prostredníctvom ktorej sa uchádzalo o nenávratný finančný príspevok vo výške 74 092,99 €.

Trenčianske múzeum v Trenčíne vypracovalo projekt "Multimediálna miestnosť na Trenčianskom hrade" ako reakciu na pandemické obdobie, počas ktorého bolo nevyhnutné vo zvýšenej miere dbať na hygienu a zdravie návštevníkov a pracovníkov múzea a zároveň bol Trenčiansky hrad v tomto čase pre návštevníkov uzavretý. Obe východiskové situácie a ich dôsledky chce múzeum prostredníctvom tohto projektu v budúcnosti zvrátiť.

Zámerom predkladaného projektu je zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb národnej kultúrnej pamiatky - Trenčiansky hrad a zlepšiť úroveň hygienických štandardov, ktoré sú nevyhnutné pre ochranu zdravia návštevníkov a zamestnancov v súvislosti s pandémiou Covid-19. Primárnym cieľom projektu je zachovať interakciu Trenčianskeho hradu s verejnosťou aj v čase, keď zostane hrad zatvorený kvôli zhoršeným epidemiologickým opatreniam.

Druhým cieľom je zvýšiť úroveň technologického vybavenia, ktoré umožní natáčať prednášky a konferencie, spracovávať odborné videá a prezentácie, ktoré budú verejnosti dostupné v dobe, keď nemá možnosť hrad a jeho odborné aktivity osobne navštíviť. Úroveň technologického vybavenia bude zvýšená aj vytvorením multilingválneho audiosprievodcu, ktorý umožní individuálne prehliadky hradu v 3 jazykoch po vybraných objektoch hradu a súčasne bude na hrade zriadená multimediálna miestnosť, ktorá bude vybavená modernou zvukovou a záznamovou technikou ako je projektor, kamera, reproduktory, mikrofóny, počítače a dron.

Tretím cieľom je zlepšiť úroveň hygienických štandardov, ktoré zabezpečí ochranu zdravia a zvýši komfort návštevníkov i zamestnancov hradu. Toalety hradu budú vybavené bezdotykovými vodovodnými batériami, bezdotykovými dávkovačmi mydla, utierok a dezinfekcie. Priestory hradu budú vybavené germicídnymi žiaričmi na dezinfekciu interiérov, ktoré môžu byť v prevádzke aj v prítomnosti osôb.

Vybavenie hradu uvedenými zariadeniami prebehne do septembra 2023 a výrazne zvýši úroveň technologického vybavenia hradu a súčasne ostane hrad v spojení s návštevníkmi aj počas obdobia, kedy bude musieť byť jeho prevádzka obmedzená, prípadne úplne prerušená.

Celkové oprávnené výdavky projektu sú vo výške 77 992,62€. Požadovaná výška nenávratného finančného príspevku je 74 092,62 €.

Multimesialna miestnost na Trencianskom hrade Plagát financovania projektu