Projekt "Multimediálna miestnosť na Trenčianskom hrade"

Projekt "Multimediálna miestnosť na Trenčianskom hrade"

Trenčianske múzeum v Trenčíne a Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie v zastúpení Ministerstvom kultúry Slovenskej republiky uzavrelo zmluvu č.MK-012/022/SOIROPPO3-302071BNN6 o nenávratnom finančnom príspevku na podporu projektu „Multimediálna miestnosť na Trenčianskom hrade“. Zámerom projektu je zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb národnej kultúrnej pamiatky a zlepšiť úroveň hygienických štandardov. Projekt je v súlade s horizontálnymi princípmi. Má pozitívny dopad na udržateľný rozvoj. Hlavnou témou projektu je modernizácia technického vybavenia, zdieľanie odborných aktivít a ochrana zdravia návštevníkov a zamestnancov kultúrnej inštitúcie v súvislosti s pandémiou COVID-19.

 

Schválená výška nenávratného finančného príspevku: 74 092,99€

Projekt bude realizovaný na pobočke Trenčianskeho múzea v Trenčíne - Trenčiansky hrad.