Prví detskí rytieri na Trenčianskom hrade

Prví detskí rytieri na Trenčianskom hrade

Trenčianske múzeum v Trenčíne opäť rozširuje ponuku pre svojich priaznivcov. Tentokrát svoju pozornosť upriamuje na detských návštevníkov hradu. Od začiatku mája môžu školské skupiny absolvovať špeciálny detský prehliadkový okruh.
Malí návštevníci sa za hradnou bránou ocitnú v období vlády stredovekých šľachtických rodov. „Počas zážitkovej prehliadky hradu sa zúčastnia rytierskeho turnaja na dvore uhorského kráľa Žigmunda Luxemburgského a jeho manželky Barbory Celjskej," informuje múzejná pedagogička Daniela Domčeková. Príprava nového okruhu trvala niekoľko mesiacov, od prvotných plánov až po výslednú realizáciu.
Deti v rytierskych kostýmoch, rozdelené do dvoch skupín, plnia rôzne úlohy, za ktoré získavajú rytierske cnosti. V priebehu približne hodinového programu interaktívnou formou nadobudnú informácie o heraldike, stravovaní, histórii hradu. Na záver sú chlapci pasovaní za rytierov a dievčatá za dvorné dámy. Prvá skupina detí absolvovala cestu do histórie 11. mája. „Deťom sa darilo a nakoniec boli úspešne pasovaní za rytierov a dvorné dámy," dopĺňa Daniela Domčeková.
Na realizácii projektu detských prehliadok hradu sa okrem zamestnancov Trenčianskeho múzea v Trenčíne výraznou mierou podieľali aj študenti Strednej umeleckej školy v Trenčíne. Tí na základe memoranda o spolupráci medzi školou a múzeom vytvorili dobové kostýmy pre sprievodkyne i pre deti a pripravili i ilustrovaný pracovný zošit k okruhom.
Záujemci o detský prehliadkový okruh sa môžu prihlasovať prostredníctvom elektronickej pošty na adrese hrad@muzeumtn.sk alebo telefonicky na čísle 0901918832.

Fotogaléria

7 fotografií