Recenzia zborníka Trenčianskeho múzea v Trenčíne v Literárnom týždenníku

Recenzia zborníka Trenčianskeho múzea v Trenčíne v Literárnom týždenníku

V poslednom čísle Literárneho týždenníka vyšla recenzia nášho zborníka, ktorý sme slávnostne uviedli do života pred niekoľkými týždňami. Sme radi, že sa informácie o našej práci šíria aj na stránkach tohto výnimočného periodika. So súhlasom autora uverejňujeme recenziu v plnom znení:


Trenčianske múzeum sa predstavuje

Trenčianske múzeum v Trenčíne obnovilo v minulom roku vydávanie tradičného múzejného zborníka pod názvom Zborník Trenčianskeho múzea v Trenčíne. Stalo sa tak po 45 rokoch, keď vyšla posledná taká publikácia (Vlastivedný zborník múzea a hradu v Trenčíne, 1973).

Obnovený zborník obsahuje pestrú paletu príspevkov interných i externých spolupracovníkov Trenčianskeho múzea z oblasti histórie, umenovedy, biografistiky, teda príspevky historické, ale aj drobnejšie príspevky, recenzie a správy z činnosti múzea. Spomedzi nich iste zaujmú dve štúdie L. Bernáta Reformácia v Dolnotrenčianskom kontuberniu na príklade Trenčianskej TurnejŠtudenti z okresu Trenčín na technických vysokých školách v Brne v medzivojnovom období. Tento autor prispel aj materiálovou štúdiou Katalóg členov Spoločnosti Ježišovej pôsobiacich v Trenčíne v rokoch 1654 – 1655. Vladimír Pinďák podrobne opisuje zásobovanie a spôsob komunikácie medzi M. Ilešházim, sídliacim vo Viedni a panstvami na Morave. Viliam Judák sa v štúdii venuje pútnickému miestu Skalka pri Trenčíne v šesťdesiatych rokoch 20. storočia. Biografický príspevok Lukáša Trnkócziho Život a dielo Jozefa Braneckého sprítomňuje pôsobenie významného znalca histórie mesta a okolia. Peter Brindza zasa prináša v štúdii nové fakty o exulantovi D.Lipskom. Oblasť archeológie je zastúpená staťou Tomáša Michalíka Najstaršie osídlenie Trenčianskej kotliny, umenoveda zasa štúdiou Veroniky Ďurejovej pod názvom Cimon a Pero alebo Rímska Charita v zbierkach Trenčianskeho múzea. V zborníku možno nájsť aj ďalšie drobnejšie príspevky, recenzie, správy a informácie o činnosti Trenčianskeho múzea vo vzťahu k návštevníckej verejnosti. Zborník Trenčianskeho múzea vo vzťahu k návštevníckej verejnosti.

Zborník Trenčianskeho múzea zaujme nielen hodnotným obsahom, ale aj grafickou úpravou. Najdôležitejšie je, že múzeum urobilo vydaním nového vedeckého zborníka prvý krok k pravidelnej komunikácií s odbornou i laickou verejnosťou a práca múzea dostala tak nový rozmer.“

Zdroj: Vladimír Michalička, Literárny týždenník / 28. marca 2018 / číslo 11-12


Ďakujeme!