Rekonštrukcia Draškovičovho kaštieľa úspešne napreduje

Rekonštrukcia Draškovičovho kaštieľa úspešne napreduje

Dňa 30.5.2023 sa konal kontrolný deň rekonštrukcie Draškovičovho kaštieľa za prítomnosti predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja, riaditeľa Trenčianskeho múzea v Trenčíne a starostky obce Čachtice.

Trenčiansky samosprávny kraj v apríli v roku 2022 zahájil kompletnú rekonštrukciu Draškovičovho kaštieľa v Čachticiach. Celková rekonštrukcia objektu v správe Trenčianskeho múzea v Trenčíne bude stáť 2,8 milióna eur. Okrem vlastných zdrojov kraj využije aj prostriedky z finančného mechanizmu Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP). V zrekonštruovaných priestoroch kaštieľa vzniknú expozície, Turistické informačné centrum aj kaviareň. V rámci plánovanej revitalizácie exteriérov by vznikla záhrada s priestormi, ktoré bude možné využívať na kultúrne a spoločenské podujatia. 

„Príprava projektu trvala niekoľko rokov. Som rád, že sa nám podarilo uspieť a časť rekonštrukcie kaštieľa môže byť financovaná z finančného mechanizmu EHP. Obnova vrátane nových expozícií a zriadenia kaviarne bude stáť približne 2,8 milióna eur. Z tejto sumy je 800.000 eur príspevok z grantu EHP,“ povedal pri zahájení rekonštrukcie predseda TSK Jaroslav Baška.

Rekonštrukčné práce pokračujú podľa stanoveného časového plánu a predpokladané otvorenie novo zrekonštruovaného kaštieľa pripadá na prvú polovicu roku 2024. Naplánované sú nielen nové expozície, ale aj podujatia a prednášky venované regiónu, ktoré začnú už v druhej polovici roku 2023.

Podľa riaditeľa Trenčianskeho múzea v Trenčíne Petra Martiniska nové expozície doplnia stály inventár múzea a budú rozmiestnené v celom priestore kaštieľa vrátane suterénu. „V rámci expozícií sa zameriame na Alžbetu Báthoryovú, vinárstvo v Čachticiach, spolok Tatrín či dobové bývanie v kaštieľoch. Časť priestorov chceme využiť na prednášky, svadby či spoločenské udalosti,“ doplnil riaditeľ. V priestoroch vznikne aj kultúrno-kreatívne centrum zamerané na muzeálno-pedagogické aktivity, zamerané na rómske etnikum, habánov, vinohradníctvo a každodenný život šľachty. 

Starostka obce Čachtice Erika Ondrejková uviedla: Bude to úžasné prepojenie medzi Čachtickým hradom a múzeom a verím, že turisti sa v našej obci vyžijú a nájdu tu uspokojenie."

Reportáž z kontrolného dňa a vyjadrenie predsedu TSK Jaroslav Bašku k aktuálnemu stavu rekonštrukcie si môžete pozrieť tu: 

https://www.youtube.com/watch?v=s8Y_aUTjyz0


Draškovičov kaštieľ v Čachticiach je historický objekt, pochádzajúci podľa realizovaného architektonicko-historického výskumu zo 17. storočia. Spolu s kostolom tvorí dnes urbanisticky najstaršiu časť obce. Kaštieľ bol v roku 1963 vyhlásený za kultúrnu pamiatku a v súčasnosti je evidovaný ako národná kultúrna pamiatka. 

Fotogaléria

6 fotografií