Rekonštrukčné práce na Trenčianskom hrade napredujú

Rekonštrukčné práce na Trenčianskom hrade napredujú

Trenčiansky hrad, ktorý je v správe Trenčianskeho múzea v Trenčíne a ktorý je považovaný za jeden z najkrajších hradov na Slovensku, prechádza od začiatku septembra rôznymi obnovami a rekonštrukčnými prácami. Doposiaľ boli ukončené obnovy a opravy za takmer 75-tisíc eur vrátane DPH.

V septembri 2021 prešla rekonštrukciou strecha Matúšovej veže. V priebehu 16-ich kalendárnych dní bol zo strechy odstránený starý drevený šindeľ, ktorý nahradil štiepaný šindeľ zo smrekovca opadavého. Tento pôsobí na pohľad oproti ostatným strechám na hrade kontrastne, čo je spôsobené práve červeným smrekom. Šindeľ však časom stmavne. K rekonštrukcii strechy múzeum pristúpilo z dôvodu zatekania do podkrovných priestorov objektu veže, na ktorej sa opravy realizovali postupne od roku 1978 do roku 1999. Projekt bol realizovaný s finančnou podporou z rozpočtu Ministerstva kultúry sumou vo výške 38 000 eur. Celková cena diela predstavuje 52 494,63 eur bez DPH.

Okrem montáže novej strešnej krytiny bola drevená časť krovu Matúšovej veže ošetrená aj proti drevokaznému hmyzu. Impregnácia sa realizovala súčasne aj na streche objektu kasárne. Za tieto práce uhradilo múzeum 4 419,19 eur vrátane DPH.

Úspešne bola ukončená aj výmena dreveného zábradlia medzi štvrtou a piatou hradnou bránou. Nové zábradlie v dĺžke 36 metrov je zo suchého dubového reziva a je impregnované ľanovým olejom. Na výmenu zábradlia použilo Trenčianske múzeum vlastné zdroje vo výške 8 350,- eur vrátane DPH.

Ďalšou novinkou je čerstvo vymaľovaná najväčšia miestnosť na hrade - rytierska sála v Barborinom paláci. Cena diela predstavuje sumu vo výške 5 397,99 eur vrátane DPH. Múzeum investovalo aj do nových úspornejších a estetickejších svietidiel v tejto miestnosti, a to sumou 4 066,80 eur s DPH. Práce v Barborinom paláci boli ukončené a objekt je od soboty 16.10.2021 opäť prístupný pre návštevníkov hradu.

Opravy sa realizujú aj na hradnom múre v južnom opevnení. Z pôvodného muriva záklenkov (strieľní) je postupne odstraňovaná zvetraná omietka, a táto je následne nanovo domurovaná. Práce na záklenkoch by mali byť ukončené do 30. novembra 2021 a vyžiadajú si 18 985,78 eur vrátane DPH.

Minulý týždeň sa začalo pracovať na novej ochodzi na budove kasárne. Práce financuje Trenčiansky samosprávny kraj. Celková cena za dielo má hodnotu 167 091,50 eur vrátane DPH a zahŕňa náklady na výrobu a montáž drevenej konštrukcie ochodze - konzoly, zábradlia, schodiska, podlahy a všetky sprievodné práce ako čistenie stien, búranie, murovanie, oprava omietky, náter celej fasády, úpravy povrchov, impregnácia ochodze a pod. Napriek rekonštrukčným prácam sú expozície "Nedobytý" a "Pán Váhu a Tatier" na 1. poschodí kasárne pre návštevníkov prístupné.

Od 19.10.2021 čaká Trenčiansky hrad výmena okien a dverí na objektoch Letná veža, 5. hradná brána, Ľudovítov palác a kočiareň. Náklady za dielo predstavujú sumu 9 300,- eur vrátane DPH.

Múzeum do konca roka plánuje ešte jednu väčšiu a finančne nákladnú obnovu, a to rekonštrukciu prípojky kanalizácie na Matúšovej ulici, ktorá sa začala 18.10.2021 a bude ukončená najneskôr do 15.12.2021. Celková hodnota diela je 149 006,40 eur s DPH. Rekonštrukcia je financovaná zo zdrojov Trenčianskeho samosprávneho kraja.

 

Touto cestou by sme sa chceli poďakovať študentom 3. ročníka SOŠ Považská Bystrica, odbor stolár, ktorí pod vedením majstra p. Suchára zhotovili nové drevené schodisko a balkón na piatej hradnej bráne. Rezivo zabezpečilo a študentom poskytlo Trenčianske múzeum v Trenčíne z vlastných finančných zdrojov.

Verejnosť by sme tiež chceli upozorniť na zmenu v otváracích hodinách. Od pondelka 18.10.2021 je pokladňa od Mierového námestia otvorená od 9:00 do 17:45 h. a pokladňa od lesoparku Brezina od 11:00 do 17:45 h. Rekonštrukčné práce na Matúšovej ulici (smer pokladňa od námestia) si vyžiadajú isté obmedzenia, avšak ulica zostane pre návštevníkov hradu otvorená.

-------

Spracovala: Radovana Keliarová, oddelenie marketingu a komunikácie TN múzea

Fotogaléria

14 fotografií