Rekonštrukčné práce na Trenčianskom hrade

Rekonštrukčné práce na Trenčianskom hrade

  Národná kultúrna pamiatka Trenčiansky hrad, ktorú spravuje Trenčianske múzeum v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, sa dočká v čase od 2. septembra do konca novembra 2021 ďalších rekonštrukcií. Rekonštrukčné práce sa zrealizujú vo finančnom rozsahu takmer 110.000 eur vrátane DPH.

    Od 2. septembra 2021 sa začne výmena strešnej krytiny na Matúšovej veži. Zámerom je odstránenie a likvidácia starého dreveného šindľa, výmena latovania a montáž novej krytiny z výlučne štiepaného šindľa zo smrekovca opadavého. K rekonštrukcii pristúpilo múzeum z dôvodu zatekania do podkrovných priestorov veže, na ktorej sa opravy realizovali postupne od roku 1978 do roku 1999. Doba výmeny strešnej krytiny by nemala nepresiahnuť 45  kalendárnych dní od začiatku prác. Projekt bude realizovaný s finančnou podporou z rozpočtu Ministerstva kultúry sumou vo výške 38.000 eur. Dohodnutá cena diela v celom rozsahu je 52.494,63 eur bez DPH.

     Na drevených častiach krovov na objekte Matúšovej veže a Kasárne je tiež naplánovaná impregnácia proti drevokaznému hmyzu v celkovej hodnote 4.419,19 eur vrátane DPH.

     Začiatkom septembra 2021 Trenčianske múzeum plánuje výmenu aj dreveného zábradlia v dĺžke 36 metrov medzi štvrtou a piatou hradnou bránou. Nové zábradlie zo suchého dubového reziva bude impregnované ľanovým olejom. Investícia na výmenu zábradlia predstavuje sumu 8.350,00 eur vrátane DPH z vlastných zdrojov.

     V termíne od 2. septembra do 30. novembra 2021 sú dohodnuté maliarske práce v Barborinom paláci. Cena diela predstavuje sumu vo výške 5.397,99 eur vrátane DPH. Rekonštrukciou prejde aj časť interiérového osvetlenia, kde budú vymenené svetelné zdroje za úspornejšie a estetickejšie. Svietidlá boli obstarané prostredníctvom verejného obstarávania cez EKS v celkovej hodnote 4. 066,80 eur s DPH.

     Opravy čakajú aj južné opevnenie, konkrétne 19 záklenkov (strieľní) na druhom hradnom páse. Plánom je odstránenie zvetranej omietky a pôvodného muriva klenieb, domurovanie odstránených častí muriva a omietnutie nového muriva. Tieto práce si vyžiadajú 18.985,78 eur vrátane DPH, pričom podľa zmluvy o dielo by opravy záklenkov mali byť ukončené do 30. novembra 2021. 

     V najbližších týždňoch čaká Trenčiansky hrad aj výmena okien a dverí na objektoch Letná veža, 5.hradná brána, Ľudovítov palác a kočiareň. Náklady za dielo predstavujú sumu 9.300,- eur vrátane DPH.

     Rekonštrukčné práce na Trenčianskom hrade budú prebiehať počas troch mesiacov. Pre ich náročnosť bude hrad pre verejnosť otvorený bez horného hradu s výnimkou Zápoľského paláca, veľkej bašty a prízemia Ľudovítovho paláca. K dispozícii bude pre návštevníkov pozmenená trasa malého aj veľkého okruhu, čo sa premietne do nižšej ceny vstupenky. Bližšie informácie o cenách vstupeniek nájdete na webstránke múzea www.muzeumtn.sk alebo na sociálnych sieťach.

----------

Spracovala: Ing. Radovana Keliarová, oddelenie marketingu a komunikácie TN múzea