Rekordná návštevnosť Trenčianskeho hradu

Rekordná návštevnosť Trenčianskeho hradu

Za prvý polrok a letnú sezónu 2019 sa Trenčiansky hrad môže pochváliť rekordným počtom návštevníkov za posledné roky. Tento historický klenot Považia navštívilo viac ako 120 000 turistov. Najvyšší počet návštevníkov hrad zaznamenal opäť počas letnej sezóny v mesiacoch júl – august, kedy naň zavítalo viac ako 60 000 návštevníkov. Stúpajúcu tendenciu návštevnosti môžeme vidieť už niekoľko rokov a uplynulá letná sezóna je toho opäť iba dôkazom. Najsilnejším bol práve mesiac august, kedy oproti predchádzajúcemu roku 2018 prišlo na hrad viac až o 10 000 návštevníkov.