Renovácia drevených šindľov ochranným náterom na streche Karnera sv. Michala a ďalších objektoch Trenčianskeho hradu

Renovácia drevených šindľov ochranným náterom na streche Karnera sv. Michala a ďalších objektoch Trenčianskeho hradu

Dňa 3.10.2022 začalo Trenčianske múzeum v Trenčíne s realizáciou výškových prác na Trenčianskom hrade, konkrétne na strechách 5. brány, letnej veže, delovej bašty, mlyna, kaplnky a tiež na streche Kostnice (Karner sv. Michala).

Strechy všetkých týchto objektov podstúpili v rokoch 2019-2020 kompletnú rekonštrukciu a výmenu drevených šindľov v celkovej výške investície viac ako 110 647 €.

S cieľom zachovať čo najdlhšiu životnosť drevenej strechy je potrebné v stanovených cykloch drevený šindeľ impregnovať. Pri mechanickom poškodení, ku ktorému dochádza hlavne v zimných mesiacoch, sa môže poškodiť vonkajšia ochranná vrstva dreva. Nechránené drevo je vystavené pôsobeniu počasia, húb, plesní a škodcov pričom stráca svoje prirodzené vlastnosti a dochádza k jeho rýchlemu rozkladu. Z tohto dôvodu je potrebné očistenie striech a následné impregnovanie dreva v pravidelných niekoľkoročných cykloch. Na impregnáciu drevených striech sa na Trenčianskom hrade používa ľanový olej ako tradičný spôsob ošetrenia dreva.

Celkovo sa v tejto fáze očistí a ošetrí viac ako 900 m² s celkovou výškou investície v hodnote 11 150 €. Táto investícia je hradená z vlastných zdrojov Trenčianskeho múzea v Trenčíne.