Reštaurovanie zbierkových predmetov z expozície sakrálneho umenia

Reštaurovanie zbierkových predmetov z expozície sakrálneho umenia

Reštaurovanie zbierkových predmetov z expozície sakrálneho umenia v Kostnici (Karneri sv. Michala) v Trenčíne

 

Aj vďaka finančnej podpore Fondu na podporu umenia sa podarilo Trenčianskemu múzeu v Trenčíne tento rok zreštaurovať ďalšie zaujímavé zbierkové predmety. Jedná sa o drevené plastiky a drevorezbu z expozície sakrálneho umenia v Kostnici (Karneri sv. Michala).

Diela reštauroval Mgr. art. Martin Šumaj. Celkové náklady predstavovali 2.260,- eur, z toho Fond na podporu umenia na ozdravenie zbierkových predmetov prispel sumou 1.717,60,- eur.

Prvým z trojice reštaurovaných predmetov je polychrómovaná a zlátená plastika Anjela z 18. storočia. Anjel je kompozične stvárnený ako vznášajúca sa postava v adorujúcom, resp. modliacom sa geste. Anjel bol pravdepodobne súčasťou oltárnej kompozície a mal svojho pandanta. Dielo trpelo popraskanou a uvoľňujúcou sa polychrómiou.

                    

      (Anjel - stav pred reštaurovaním)                 (Anjel - stav pred reštaurovaním)

                         

    (Anjel - stav počas reštaurovania)                      (Anjel - stav po reštaurovaní)

   

             (Anjel - zreštaurované dielo v expozícii)

Ďalším zaujímavým predmetom, ktorý bol reštaurovaný je Božie oko, polychrómovaná a zlátená drevorezba z prvej polovice 19. storočia (r. 1816). Pôvodne bola drevorezba Božieho oka súčasťou sochárskej výzdoby oltárnej kompozície (pre porovnanie napr. motív Božieho oka sa nachádza aj na bočnom oltári v Piaristickom kostole v Nitre). Dielo pred reštaurovaním vykazovalo výpadky polychrómie a tiež chýbala kriedová vrstva na obláčikoch.

                         

        (Božie oko - stav pred reštaurovaním, detail poškodenia)                                              (Božie oko - stav po reštaurovaní)

   

                  (Božie oko - zreštaurované dielo v expozícii)

Posledným reštaurovaným predmetom je Kľačiaci anjel, drevená polychrómovaná a zlátená plastika z 18. storočia. Ide o dielo menších rozmerov, ktoré naznačujú, že bolo súčasťou menšieho bočného oltára zo sakrálneho priestoru, prípadne súkromného oltárika. Spolu s pandantom bol anjel pravdepodobne súčasťou rímsy oltárnej architektúry. Zadná strana diela nie je polychrómovaná, takže je možné, že sa dotýkala steny, alebo oltárnej architektúry. Plastika Anjela mala pred reštaurovaním výrazne poškodenú vrstvu kriedovania v oblasti drapérie.

    

    (Kľačiaci anjel -stav počas reštaurovania, injektovanie uvoľnenej polychrómie)

                                                     

      (Kľačiaci anjel - stav počas reštaurovania)                                 (Kľačiaci anjel - stav po reštaurovaní)                        (Kľačiaci anjel - zreštaurované dielo v expozícii)

Cieľom reštaurátorského zásahu na všetkých dielach bolo stabilizovanie stavu polychrómie zbierkových predmetov a ucelenie výtvarného výrazu s odstránením rušivých výpadkov a tiež rekonštrukcia zlátenia plátkovým 24-karátovým zlatom.

Všetky tri zbierkové predmety sa vrátili do expozície v Kostnici /Karneri sv. Michala/, kde si ich môžu návštevníci pozrieť každý deň od 10:00 do 18:00.

Tento projekt bol podporený z verejných zdrojov poskytnutých Fondom na podporu umenia.