Rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka - OTVORENÝ!

Rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka - OTVORENÝ!

Vážení návštevníci, 

s radosťou Vám oznamujeme, že Rodný dom Ľ. Štúra a A. Dubčeka je pre verejnosť opäť OTVORENÝ!

Trenčianske múzeum v Trenčíne umožní vstup do priestorov Rodného domu výlučne osobám v režime OP (t.j. očkovaným a po prekonaní Covid-19). 

Pri návšteve Rodného domu Ľ. Štúra a A. Dubčeka je potrebné dodržiavať tieto nariadenia:

  1. vstup a pobyt vo vnútorných priestoroch len s respirátorom FFP2,
  2. používanie dezinfekcie rúk pri vstupe do objektu múzea,
  3. dodržiavať 2-metrový odstup od ostatných návštevníkov (neplatí pre rodinných príslušníkov, partnerov).

Všeobecné opatrenia:

  1. ak u návštevníka vznikne akútne respiračné ochorenie, táto osoba je povinná zostať v domácej izolácii,
  2. ak sa u návštevníka prejavia príznaky akútneho respiračného ochorenia, je povinný telefonicky kontaktovať svojho ošetrujúceho lekára a opustiť miesto prehliadky,
  3. zákaz podávania rúk.

Informácie pravidelne aktualizujeme, preto nás neprestávajte sledovať.

Ďakujeme, že ste zodpovední a tešíme sa na Vašu návštevu!