Sídlisková kultúra v období Matúša Čáka Trenčianskeho

Sídlisková kultúra v období Matúša Čáka Trenčianskeho

Aktualizácia 17.6.2021 

Vážení návštevníci,

vo štvrtok 17. 6. 2021 o 16:00 hod. sa v Kongregačnej sále Trenčianskeho múzea v Trenčíne po dlhšej dobe uskutoční odborná prednáška pod názvom "Sídlisková kultúra v období Matúša Čáka Trenčianskeho". Ako už naznačuje názov, téma prednášky bude súvisieť s Matúšom Čákom Trenčianskym t.j. s jednou z najvýznamnejších stredovekých postáv slovenských dejín, ktorej 700. výročie úmrtia sme si pripomenuli tento rok v marci. 

V krátkosti o prednáške:

Územie stredného Považia tvorilo v období stredoveku dôležitú súčasť Uhorského kráľovstva, najmä kvôli jeho exponovanej polohe v rámci celej krajiny a jeho priamemu kontaktu s územím Moravy a takmer bezprostrednej blízkosti Sliezska a Poľska. Na zabezpečenie nepokojných hraníc, ako aj ochrany dôležitej považskej obchodnej cesty, bolo nutné vybudovanie hustej pohraničnej línie opevnení. S pôsobením Matúša Čáka Trenčianskeho sa okrem častých zmien majiteľa hradov spája na jeho území aj pomerne výrazná zmena v sídelnej štruktúre. Ako sa odzrkadlil tento jav v širšom regióne Trenčína, si spolu s predstavením jeho sídliskového obrazu povieme na prednáške.

Témou Vás prevedie archeológ Mgr. Juraj Malec.

V prípade otázok nás neváhajte kontaktovať na tel. č. 032/743 443 1-3, 34 alebo via e-mail marketing@muzeumtn.sk.

Počet účastníkov prednášky podľa aktuálneho Covid automatu (k 17.6.2021): 40 sediacich a 100 stojacich osôb

Zároveň by sme Vás chceli upozorniť, že vzhľadom na epidemiologické opatrenia vyplývajúce z Covid automatu, bude pred vstupom do Kongregačnej sály potrebné uviesť telefonický alebo e-mailový kontakt.
Súčasne Vás chceme poprosiť, aby ste si pred vstupom do múzea vydezinfikovali ruky, dodržiavali prípadné potrebné rozostupy a chránili sa rúškom.
--------

Príďte podporiť prednášajúceho Mgr. Juraja Maleca, Phd. 

Vstup je zdarma.

Tešíme sa na Vašu návštevu!

Sidliskova kultura