Slávnostné otvorenie južného opevnenia a Čerešňového sadu

Slávnostné otvorenie južného opevnenia a Čerešňového sadu

Hoci obnova historických pamiatok na Slovensku by sa dala prirovnať k behu na dlhé trate, pohľad na výsledok stojí za všetko vynaložené úsilie. Projekt TreBuChET – Trenčín, Bučovice, Chránime Európske Tradície, na ktorom Trenčianska župa spolupracovala s mestami Trenčín a Bučovice je krásnym príkladom cezhraničnej spolupráce, ktorá priniesla nové príležitosti na oboch stranách hranice.

Vďaka projektu sa podarilo obnoviť zašlú slávu štyroch historicky významných lokalít – Južného opevnenia Trenčianskeho hradu, priľahlého Čerešňového sadu a lesoparku Kalvária s časťou Hradisko u našich susedov v Bučoviciach. Na Trenčiansky hrad sa tak návštevníci dostanú už aj novým vstupom od lesoparku Brezina. „V rámci tohto projektu sa nám podarilo pre verejnosť sprístupniť ďalších 7 000 m2 a obnoviť alebo novovybudovať až 9 objektov južného opevnenia,“ povedal trenčiansky župan Jaroslav Baška. Čo sa veľkosti sprístupnenej plochy týka, je vďaka tomu Trenčiansky hrad druhým najväčším hradom na Slovensku.

Projekt bol podporený v rámci OP Interreg V-A SK_CZ 2014-2020. „Išlo o najlepšie hodnotený projekt predložený v rámci Interregu, ktorý získal najvyšší počet bodov,“ doplnil župan. Celkové oprávnené výdavky projektu dosiahli takmer 3 milióny eur, Trenčiansky samosprávny kraj do svojej časti investoval 670 tis. eur z vlastného rozpočtu a približne 1,5 mil. eur z eurofondov.

"Opevnenie sme opravili a sprístupnili preto, aby sme prepojili Trenčiansky hrad s Brezinou. Vytvorili sme most medzi hradom a lesoparkom Brezina a vznikol nám tu naozaj jedinečný priestor, kam môžete ísť v nedeľu opekať si s rodinou, a zároveň cez nový vstup navštíviť Trenčiansky hrad a cestou domov dať si kávičku na námestí", priblížil riaditeľ Trenčianskeho múzea v Trenčíne Peter Martinisko.

Monika Čonková zo sekcie cezhraničnej spolupráce z Ministerstva regionálneho rozvoja, investícii a informatizácie vo svojom príhovore spomenula, že "projekt TreBuChet patrí v rámci 0,5 % všetkých projektov ku skvostom a k tým najkrajším a najlepšie realizovaným projektom v rámci programov cezhraničnej spolupráce, ktoré ministerstvo zastrešuje".

Symbolom projektu sa stal funkčný model trebuchetu – stredovekého katapultu, ktorý zostrojili žiaci a pedagógovia SOŠ Považská Bystrica. Potenciál zrekonštruovaného priestoru má zvýšiť aj novinka – turistický vláčik, ktorý bude k novému vstupu cez južné opevnenie návštevníkov voziť už od soboty 29. mája. Ak ste výsledky tohto unikátneho projektu ešte nevideli, určite sa máte na čo tešiť!

Zdroj: TSK a Trenčianske múzeum v Trenčíne

Fotogaléria

30 fotografií