Slávnostné uvedenie Zborníka Trenčianského múzea v Trenčíne do života

Slávnostné uvedenie Zborníka Trenčianského múzea v Trenčíne do života

V utorok 20. februára 2018 o 16.00 hod. sa v Kongregačnej sále Trenčianskeho múzea v Trenčíne konalo slávnostné uvedenie zborníka Trenčianskeho múzea v Trenčíne do života. Podujatie sa uskutočnilo pri príležitosti vydania zborníka po takmer polstoročí.

Zborník do života uviedla Miroslava Mazánová z oddelenia školstva, kultúry, mládeže a športu Trenčianskeho samosprávneho kraja. Pozvanie na podujatie prijal o.i. poslanec Trenčianskeho samosprávneho kraja Miloš Mičega, zástupcovia Galérie Miloša Alexandra Bazovského, Verejnej knižnice Michala Rešetku, ako aj súčasní či bývalí zamestnanci múzea a široká kultúrna verejnosť.

Podujatie svojim speváckym sólom otvorila hudobníčka Lucia Briestenská, po vystúpení ktorej nasledoval ďakovný príhovor riaditeľa múzea a zároveň hlavného redaktora zborníka Petra Martiniska. Tajomník redakčnej rady zborníka Libor Bernát na úvodné slová riaditeľa nadviazal stručným prezentovaním obsahu kolektívneho diela, po ktorom nasledovalo symbolické uvedenie diela do života hlinou z Trenčianskeho hradu, spolu s kolektívom prítomných autorov.

Zborník obsahuje články z oblasti archeológie, histórie, histórie umenia či dejín 20. storočia.

Trenčianske múzeum v Trenčíne má ambíciu vo vydávaní zborníka pokračovať. Predstavenie ďalšieho ročníka sa očakáva koncom roka 2018.

 

 

Fotogaléria

68 fotografií